Jessore trekking Experience by Shivang Joshi

We went to Jessore hills (for Jessore trekking) with “Pikniks”.

જેસોર અભ્યારણ્ય….

કુદરતના ખોળે પથ્થરના ડુંગરો ભમવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. જેસોર અભ્યારણ્ય ને તેનું નામ અરવલ્લી પર્વતમાળાની જેસોર ગિરીમાળાઓ ઉપરથી મળ્યું છે.

ગુજરાતના દ્વિતિય ક્રમના એવા 3750 ફૂટના ઊંચા શિખર સાથે જેસોરની ગિરીમાળાઓ સમગ્ર અભ્યારણ્યમાં ફેલાયેલી છે.

Jessore Hill or Jessore Sloth bear sanctuary is in Gujarat located in between Palanpur and Mount abu (Abu road). While visiting Mount Abu, must visit this.

Continue reading Jessore trekking Experience by Shivang Joshi